0,00 km Spływ rozpoczynamy nad jez. Gołdap na plaży miejskiej, naprzeciwko wypływu rzeki. Na miejscu startu znajduje się pole biwakowe, domki campingowe, kąpielisko, stołówka.

1,50 km Dopływamy do pozostałości starego mostu, przy których występuje bystrze z różnymi przeszkodami w wodzie, mogącymi uszkodzić dno kajaków. 

3,20 km Most kolejowo - drogowy, na trasie nr 651 Gołdap - Wiżajny a kolejowy linii Gołdap - Ełk.

3,90 km Następny most drogowy. Bystrza występują pod wszystkimi mostami ale nie wszystkie są równie niebezpieczne. 

4,30 km Most drogowy na trasie nr 657 prowadzącej z Ełku przez Gołdap do granicy państwa. Po przepłynięciu tego mostu znajdujemy się na wysokości centrum miasta (możliwość zrobienia niezbędnych zakupów i zwiedzenia miasta). 

7,10 km Most drogowy. Nieco dalej pozostałości po moście kolei wąskotorowej. Na prawo wieś Piękne Łąki.

12,40 km Most drogowy w Skoczach. We wsi PKS, poczta. Ok. 300 m za mostem dogodne miejsce na biwak (konieczne jest uzgodnienie z mieszkającym niedaleko właścicielem). Po prawej stronie widoczne w oddali budynki Barkowa. 

13,00 km Podpiętrzenie wody w Skoczach. W zależności od podpiętrzenia kajaki przenosimy lub przesuwamy.

14,00 km Po prawej stronie leśniczówka Kumiecie. Nieco dalej łagodny brzeg z dwoma pomostami. Miejsce dogodne na urządzenie biwaku (teren prywatny).

17,00 km Dopływamy do mostu w Juchnajciach.

18,50 km Po prawej zabudowania wsi Jany a po lewej pojedyncze gospodarstwa wsi Sokoły.

19,80 km Most drewniany na drodze do Juchnajci.

20,60 km Zapora młyńska w Różyńsku Małym. Bardzo trudna przeprawa z powodu niedostępności brzegów. Poza tym za zaporą czeka nas długa przeprowadzka po bardzo kamienistej płyciźnie (ok.100-150m). Dalej najtrudniejszy ok. 10km odcinek szlaku z bardzo licznymi przeszkodami naturalnymi.

25,00 km Zapora młyńska w Boćwińce.

25,80 km Pozostałość mostu w Boćwince. Przy nim bystrze z blokami betonowymi i kamieniami. Konieczna przeprowadzka kajaków.

26,80 km Po lewej dobre miejsce na biwak, z kąpieliskiem i łąką. Nieco dalej naturalny próg z dużych głazów.

28,40 km Most w Grunajkach.

31,60 km Most w Sapałówce. Po prawej wieś oraz nieczynny młyn wodny.

31,90 km Rzeka płynie wzdłuż drogi asfaltowej nr 650 Gołdap - Banie Mazurskie - Węgorzewo. Po lewej stronie wieś Surminy ze sklepem i przystankiem PKS.

33,70 km Po prawej wieś Spały a po lewej Stadnica.

34,90 km Most we Wróblu. Po lewej zabudowania.

36,90 km Most drogowy na drodze lokalnej. Po lewej początek Bani Mazurskich.

38,00 km Most drogowy w Baniach Mazurskich. Spływ najlepiej jest zakończyć ok. 500 m wcześniej przed gospodarstwem znajdującym się po prawej stronie. Znajdziemy tam dogodne miejsce do lądowania oraz dobry dojazd drogą polną. Można także z powodzeniem obozować. 

źródło: http://mazury.info.pl