A A+ A++ K K K K
Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Nazwa niemiecka lub występująca w źródłach niemieckojęzycznych

Inne nazwy niemieckie lub występujące w źródłach niemieckojęzycznych

Nazwy polskie

Charakterystyka

Theerofen Fliess (1928, 1939)

Bachutzki Graben (1928)

Bachutka

strumyk w Skaliskim Borze, prawy dopływ Kanału Brożajckiego

Thiergarten

Thyergarthe (1436)

Zwierzyniec (1946)

Trygort (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Thiergartenspitze (1928, 1940)

 

Zwierzyniecki Róg

Trygorcki Róg

półwysep w północnej części jez. Mamry, na południe od wsi Trygort

Thyergarthe (1436)

Thiergarten

Zwierzyniec (1946)

Trygort (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Thymianhü gel

 

Tymiankowe Wzgórze

wzgórze dawniej w obrębie wsi Kal, obecnie w południowej części miasta Węgorzewo

Tiefe Kutte (1928, 1940)

Tieffe Kutten (1595)

Przytuller See

Głęboka Kuta

Przytulskie Jezioro

jezioro na zachód od wsi Kuty, podchodzi pod wieś Przytuły

Tieffe Kutten (1595)

Przytuller See

Tiefe Kutte (1928, 1940)

Głęboka Kuta

Przytulskie Jezioro

jezioro na zachód od wsi Kuty, podchodzi pod wieś Przytuły

Tieselswohl

Klimken (1560)

Klimki (1951)

dawny dwór, obecnie wieś i osada w gm. Węgorzewo

Treugenfliess (1545, 1939)

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Petrellskehmen

Petrellkehmen

Peterkeim (1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Trotchinnen

Trotzenau

Trocin (1946)

dawne wybudowanie

Trotzenau

Trotchinnen

Trocin (1946)

dawne wybudowanie

Tsaukautschen

 

Sackautschen

Sakautschen

Zakautschen

Sokollischen

Gross Sakautschen (1540, 1613, 1937)

Grosssackau (1939)

Zakałcze Wielkie (1946, 1951)

Sokolice (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Turm Berg

 

Piłacka Wieżyca

góra ok. 1,5 km na południowy � wschód od wsi Piłaki Wielkie, na wzgórzu Piłaki

Upalten

 

Upałty (1951)

dawna osada, restauracja na wyspie Upałty

Upalten Insel (1928, 1940)

Stobber Werder

Upałty

wyspa na jez. Mamry, blisko majątku Pniewo

Upinnek See

Stubben See (1938)

Łupinek

jezioro ok. 1,2 km na północ od wsi Ogonki

Uszballen (1937)

Langenrü ck (1939)

Użbały

Użbiały

Użbale (1995)

Użbole

dawny majątek w pow. darkiejmskim, należący obecnie do sołectwa Pietraszki w gm. Gołdap

Uszballer Berg (1928)

Langenrücker Berg (1938)

Użbolska Góra

Zabłotna Góra

pagórek na północ od wsi Użbole

Uszballer Wäldchen

Langenrücker Wäldchen (1938)

Użbo1ski Las

las ok. 1 km na południe od wsi Użbole

Uszblenker See (1928)

Planckenn (1564/5)

Blinker See (1938)

Błyszczące Jezioro

jezioro przy wsi Zajeziory

Vogel Berg (1928, 1939)

 

Ptasia Góra

góra ok. 1 km na wschód od wsi Kulsze

Wabbaliener Höhen (1928)

Dolm (1938)

Wobolskie Góry

Wobolińskie Pagórki

wzgórze między wsiami Stare i Nowe Kiermuszyny

Wald See (1938)

Waliszke (1595)

Walisko See (1928)

Woliskie Jezioro

Walisko

jezioro w Boreckich Lasach, na północny � wschód od wsi Jurkowo

Waldfriede (1920)

Sonnheim (1922)

Leśnica

 

Waldgut (1939)

Waldgut Lö tzen

Waldgut Loetzen

Lö tzen�sche Waldbude

Loetzener Waldbude

Lö tzener Waldgut (1937)

Lecka Buda (1947)

Giżycka Buda (1951)

dawny dwór, leśniczówka na wschód od wsi Jeziorowskie, osada w gm. Kruklanki

Waldgut Lö tzen

Waldgut Loetzen

Lö tzen�sche Waldbude

Loetzener Waldbude

Lö tzener Waldgut (1937)

Waldgut (1939)

Lecka Buda (1947)

Giżycka Buda (1951)

dawny dwór, leśniczówka na wschód od wsi Jeziorowskie, osada w gm. Kruklanki

Waldgut Loetzen

Waldgut Lö tzen

Lö tzen�sche Waldbude

Loetzener Waldbude

Lö tzener Waldgut (1937)

Waldgut (1939)

Lecka Buda (1947)

Giżycka Buda (1951)

dawny dwór, leśniczówka na wschód od wsi Jeziorowskie, osada w gm. Kruklanki

Waldheim

 

Zalesie (1946)

Rora (1947)

Wysiecza (1951)

Wysiecze

wieś w gm. Węgorzewo

Waldhof

 

Leśniki (1951)

 

Waldhof

 

Pasterniak (1947)

Pasternak (1951)

dawne wybudowanie na wschodnim brzegu jez. Oświn, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Waldkerme (1939)

Piontken (1937)

Piątki (1951)

wieś w dawnym pow. darkiejmskim

Waldsee (1939)

Walisko (1937)

Wolisko (1951)

leśniczówka w Puszczy Boreckiej, osada w gm. Kruklanki

Walisko (1937)

Waldsee (1939)

Wolisko (1951)

leśniczówka w Puszczy Boreckiej, osada w gm. Kruklanki

Walisko See (1928)

Waliszke (1595)

Wald See (1938)

Woliskie Jezioro

Walisko

jezioro w Boreckich Lasach, na północny � wschód od wsi Jurkowo

Waliszke (1595)

Walisko See (1928)

Wald See (1938)

Woliskie Jezioro

Walisko

jezioro w Boreckich Lasach, na północny � wschód od wsi Jurkowo

Wall Graben (1938)

Walliszonko Graben (1921)

Walliszanka Graben (1928)

Woliszanka

Waliszanka

strumyk łączący jez. Woliskie z jez. Łękuk

Walliszanka Graben (1928)

Walliszonko Graben (1921)

Wall Graben (1938)

Woliszanka

Waliszanka

strumyk łączący jez. Woliskie z jez. Łękuk

Walliszonko Graben (1921)

Walliszanka Graben (1928)

Wall Graben (1938)

Woliszanka

Waliszanka

strumyk łączący jez. Woliskie z jez. Łękuk

Wallner (1939)

   

dawny majątek na południe od wsi Banie Mazurskie

Wangrapia (1326)

Wengrapia (1326)

Angrapia (1340) Angrabe (1341)

Wangrappe (1433)

Angerap, Arsz (1595)

Angerapp (1928, 1939)

Węgorapa

rzeka, lewe ramię źródlane rzeki Pregoły

Wargula Insel (1938)

Corsica Insel (1928)

Lippke Insel

Lipka

wyspa na jez. Dobskim, blisko zachodniego brzegu

Warniak See (1928, 1940)

Warnsee (1938)

Warniak

jezioro na północ od wsi Pieczarki, podchodzi pod wieś Harsz

Warnsee (1938)

Warniak See (1928, 1940)

Warniak

jezioro na północ od wsi Pieczarki, podchodzi pod wieś Harsz

Weisse Kutte (1928, 1940)

 

Biała Kuta

jezioro na północ od jez. Gołdopiwo, obok jez. Krzywa Kuta

Weisser See

Kleiner See

Białe Jezioro

jezioro między jez. Stręgielek a strumieniem Sapiną

Wengrapia (1326)

Wangrapia, (1326)

Angrapia (1340) Angrabe (1341)

Wangrappe (1433)

Angerap, Arsz (1595)

Angerapp (1928, 1939)

Węgorapa

rzeka, lewe ramię źródlane rzeki Pregoły

Wensen (1939)

Wensoewrzen

Wensowken (1569, 1937)

Wężówko (1951)

wieś w gm. Budry

Wensoewrzen

Wensowken (1569, 1937)

Wensen (1939)

Wężówko (1951)

wieś w gm. Budry

Wensowken (1569, 1937)

Wensoewrzen

Wensen (1939)

Wężówko (1951)

wieś w gm. Budry

Wenzken (1562)

Wenzkenthal

Więcki (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Budry

Wenzkenthal

Wenzken (1562)

Więcki (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Budry

Werder

 

Czarny Ostrów (1951)

dawne wybudowanie

Werder [der] (1927)

 

Ostrów

leśna okolica między jez. Kruklin a jez. Czarnym, na południe od majątku Grądy

Wessolowen (1406)

Gross Wessolowen (przed 1630, 1937)

Klein Wessolowen (przed 1630, 1937)

Raudensee (1939)

Wesołowo (1951)

wieś

Wessolowken (1605)

Sperling (1939)

Wolken (1941)

Wesołówko

Wólka (1951)

dawny folwark i wieś, które wchodziły w skład dóbr Wróbel, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Wiesengrü n

   

dawny majątek niedaleko wsi Budry

Wiesental (1908)

Przerwanken (1549, 1906)

Spitzenort

Spitzing

Spitzingen

Przerwanki (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Wiesentaler See

Przerwanker See

Kosziolleck See

Kociołek

dawniejsze jezioro, teraz bagno na północ od wsi Przerwanki

Wieskoppen (1939)

Biedaschken (ok. 1595, 1937)

Biedaszki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Wilhelmsberg

 

Tulejki (1947)

Klikucie (1951)

Klekuce (1994)

Klekucie (1999)

dawne wybudowanie na południe od wsi Węgielsztyn, przysiółek w gm. Węgorzewo

Wilhelmsberg

 

Siecieszyn (1951)

dawne wybudowanie

Wilhelmshö h

Wilhelmshoeh

Kózka (1947)

Koźlak (1951)

dawne wybudowanie na południowy - zachód od wsi Dąbrówka Polska, obecnie osada w gm. Budry

Wilhelmshoeh

Wilhelmshö h

Kózka (1947)

Koźlak (1951)

dawne wybudowanie na południowy - zachód od wsi Dąbrówka Polska, obecnie osada w gm. Budry

Wilhelmshof

 

Stadnina (1947)

Stadnica (1951)

dawny folwark na zachód od wsi Surminy, kolonia wsi Wróbel w gm. Banie Mazurskie

Wilhelmswalde

   

dawny majątek na wschód od wsi Stulichy

Wilkowen (1937)

Gerolmesswolle

Wilkenwohl

Geroldswalde (1537, 1939)

Wilkowo (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Wilkus (1340)

Wylkus gros (1340)

Willus See

Wilkus See (1928, 1940)

Wilkus

jezioro na północ od jez. Gołdopiwo, podchodzi pod wieś Przytuły

Wilkus Mü hle

Wilkus Muehle

Wilkus (1951)

młyn wodny przy wschodnim brzegu jez. Wilkus, osada w gm. Pozezdrze

Wilkus Muehle

Wilkus Mü hle

Wilkus (1951)

młyn wodny przy wschodnim brzegu jez. Wilkus, osada w gm. Pozezdrze

Wilkus See (1928, 1940)

Wylkus gros (1340)

Wilkus (1340)

Willus See

Wilkus

jezioro na północ od jez. Gołdopiwo, podchodzi pod wieś Przytuły

Willamowen

Jakunowken (1937)

Jakunen (1565, 1939)

Jakunówko (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Willudden (1544, 1937)

Muscawitter

Andreastal (1939)

Wyłudy (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Willus See

Wylkus gros (1340)

Wilkus (1340)

Wilkus See (1928, 1940)

Wilkus

jezioro na północ od jez. Gołdopiwo, podchodzi pod wieś Przytuły

Wisocki Insel (1938)

Wolfganginsel (1913, 1928, 1940)

Wiszocki Insel

Wysoki Ostrów

Wisoki Ostrów

wyspa w części północnej jez. Dobskiego

Wisp

 

Wyspy

Wispy

stromy brzeg nad jez. Mamry Małe, przy majątku Kietlice

Wisranken

Wiszranken

Klein Sawatten (1907)

Klein Sawadden (1937)

Buttenhof (1939)

Zawada Mała (1947)

Wysranki (1947)

Zawady Małe (1951)

dawny dwór

Wiszocki Insel

Wolfganginsel (1913, 1928, 1940)

Wisocki Insel (1938)

Wysoki Ostrów

Wisoki Ostrów

wyspa w części północnej jez. Dobskiego

Wiszranken

 

Wisranken

Klein Sawatten (1907)

Klein Sawadden (1937)

Buttenhof (1939)

Zawada Mała (1947)

Wysranki (1947)

Zawady Małe (1951)

dawny dwór

Wittbach (1928, 1939)

Wittfliess (1899)

Wicianka

strumyk, prawy dopływ Węgorapy, płynie przez jez. Jagielskie

Wittbach (1939)

Wittgirren (1937)

Widgóry (1946)

Widgiry

wieś i dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Witten See (1938)

Bialli See

Białe Jezioro

jezioro obok jez. Gołdopiwo, podchodzi pod wieś Przerwanki

Wittfliess (1899)

Wittbach (1928, 1939)

Wicianka

strumyk, prawy dopływ Węgorapy, płynie przez jez. Jagielskie

Wittfong Insel (1895, 1940)

 

Kurka

Litfąg

wyspa na jez. Mamry, w stronę jez. Kirsajty

Wittgirren (1937)

Wittbach (1939)

Widgóry (1946)

Widgiry

wieś i dawny dwór w gm. Banie Mazurskie

Wolfganginsel (1913, 1928, 1940)

Wiszocki Insel

Wisocki Insel (1938)

Wysoki Ostrów

Wisoki Ostrów

wyspa w części północnej jez. Dobskiego

Wolfsbruch

 

Wyrzywilki (1951)

dawny folwark na południe od wsi Żywki

Wolken (1941)

Wessolowken (1605)

Sperling (1939)

Wesołówko

Wólka (1951)

dawny folwark i wieś, które wchodziły w skład dóbr Wróbel, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Wylkus cleyne (1340)

Brzuns See (1928)

Bruntsch See

Brzyns See

Braunisch See (1938)

Brżąs

Rdzónc

Mały Wilkus

jezioro, zachodnia odnoga jeziora Wilkus

Wylkus gros (1340)

Wilkus (1340)

Willus See

Wilkus See (1928, 1940)

Wilkus

jezioro na północ od jez. Gołdopiwo, podchodzi pod wieś Przytuły

Zabienen

Zabinken (1713, 1937)

Hochsee (1939)

Zabinek

Żabinki (1946, 1951)

wieś w gm. Kruklanki

Zabinken (1713, 1937)

Zabienen

Hochsee (1939)

Zabinek

Żabinki (1946, 1951)

wieś w gm. Kruklanki

Zabinker See (1928)

Hochseer See (1938, 1940)

Żabinki

Zabinskie Jezioro

jezioro, północno - wschodnia odnoga jez. Gołdopiwo

Zackziel See

Modder See (1938)

Zakściel

leśne jezioro ok. 1 km na południowy � zachód od wsi Stręgielek

Zagonn

Sperling (1566)

Sagona

Sogona

Schoyonn

Sporysze

Wróble

Wróbel (1951)

dawny dwór wraz z kompleksem osadniczym, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Zakautschen

Sackautschen

Sakautschen

Tsaukautschen

Sokollischen

Gross Sakautschen (1540, 1613, 1937)

Grosssackau (1939)

Zakałcze Wielkie (1946, 1951)

Sokolice (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

   

Zapały

dawny dwór, obecnie przysiółek wsi Sapałówka w gm. Banie Mazurskie

Zargen

Sargey

Szarek (1951)

osada leśna w Lasach Skalisckich, w gm. Banie Mazurskie

Zedmar

 

Ostrów (1951)

dawna wieś w pow. gierdawskim

Zedmar Bruch (1928, 1939)

Astrawischker See

Ostrowiskie Bagno

dawniejsze jezioro, teraz łąki, na północ od jez. Jagielskiego

Zedmar Kanal

Zedtmarkanal (1899)

Ostrówka

strumyk, prawy dopływ rzeki Węgorapy

Zedmar See (1938)

Jaggelner See (1928)

Jagielskie Jezioro

jezioro na zachód od wsi Jagiele, obok jez. Żabińskiego

Zedtmarkanal (1899)

Zedmar Kanal

Ostrówka

strumyk, prawy dopływ rzeki Węgorapy

Ziegen Berg (1938)

Kossen Berg (1928)

Kozia Góra

góra ok. 1,5 km na południowy � wschód od wsi Żabin

Ziegenberg

 

Kozia Góra

wyspa we wschodniej części jez. Oświn

Ziemianen (1566, 1937)

Kulsen (1939)

Kulszen

Kullosen

Kulschen

Szemiahnen

Szemahnen

Szemjanen

Szemjannen

Kulsze (1946, 1947) Kulasy (1947)

Ziemiany (1951)

wieś pierwotnie składająca się z dwóch osad: Kulsze i Ziemiany, oddzielnie jeszcze w 1907 r. oraz współcześnie, obie wsie w gm. Banie Mazurskie

Ziemianer Berge (1928)

 

Ziemiańskie Góry

wzgórze na północ od wsi Ziemiany

Zimawoda

Kaltes Wasser

Eiswasserfliess (1938)

Zimna Woda

strumyk, dopływ jez. Święcajty, wypływa przy wsi Pozezdrze

Zlotagora

Goldberg

Złota Góra

pagórek w pobliżu wsi Pozezdrze, nad strumieniem Sapina