Nazwa niemiecka lub występująca w źródłach niemieckojęzycznych

Inne nazwy niemieckie lub występujące w źródłach niemieckojęzycznych

Nazwy polskie

Charakterystyka

Resau (1404)

Rö ssau

Rehsau

Rydzówka (1946, 1947, 1951)

Rydzówka Wielka (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Resaw (1595)

Resow (1326)

Resen

Rehsausee

Rehsauer See (1928, 1940)

Rydzówka

jezioro na północny � zachód od jez. Mamry, przy wsi Rydzówka

Resen

Resow (1326)

Resaw (1595)

Rehsausee

Rehsauer See (1928, 1940)

Rydzówka

jezioro na północny � zachód od jez. Mamry, przy wsi Rydzówka

Resenstein

Rosenstein (przed 1600)

Rozensztyn (1946)

Różeniec (1947)

Rożensztyn (1947)

Różewiec (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Resow (1326)

Resaw (1595)

Resen

Rehsausee

Rehsauer See (1928, 1940)

Rydzówka

jezioro na północny � zachód od jez. Mamry, przy wsi Rydzówka

Reude (1326)

Rawde (1406)

Raude (1595)

Raudefliess (1928, 1939)

Rauda

strumyk, dopływ jez. Oświn od strony wschodniej

Reuschenfeld

 

Ruskie Pole (1951)

 

Reussen (1402)

 

Antoniewo (1946)

Ruska Wieś (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Węgorzewo

Reussendorf

Reussen (1402)

Antoniewo (1946)

Ruska Wieś (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Węgorzewo

Revier See (1904)

Dargist (1576)

Seeben gros (1595)

Dargiss See

Siewener See (1928, 1940)

Żywy

Zywskie Jezioro

jezioro na północ od wsi Żywy

Riplauken

 

Rypławki

część wsi Silec w gm. Srokowo

Rochau (1939)

Millulle

Mitzullen

Myelheim

Mitschullen (1566, 1937)

Miczuły (1951)

dawny folwark i wieś, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Rogahlen

Rogallen

Gahlen (1939)

Rogale

wieś kościelna w gm. Banie Mazurskie

Rogahler Graben

Gahler Graben (1938)

Rogalski Rów

strumyk, prawy dopływ rzeki Gołdapi, wypływa z jez. Jagoczany

Rogallen

Rogahlen

Gahlen (1939)

Rogale

wieś kościelna w gm. Banie Mazurskie

Roggen (1570)

 

Róg (1951)

wieś między jez. Święcajty i jez. Mały Harsz

Roggener Insel

 

Róg

półwysep między jeziorami Harsz a Harsz Mały

Rohr Campe (1928, 1940)

 

Kacza Kępa

Trzcinowa Kępa

wysepka na jez. Rydzówka, między wsią Rydzówka a wyspą Mała Kępa

Romint See (1928, 1940)

 

Rominty

Romint

jezioro na wschód od jez. Stręgiel

Rosengarten (1417)

 

Rozgart

Rozengard (1946)

Rożengart (1947)

Radzieje (1947, 1951)

wieś kościelna, dawny dwór w gm. Węgorzewo

Rosenhof

 

Róża

Różanek (1947)

Róże (1951)

wybudowanie - kolonia

Rosenhof

Rosenthal Gut

Różanka Dwór (1951)

dawny dwór, przysiółek wsi Dąbrówka Polska, w gm. Banie Mazurskie

Rosenstein (przed 1600)

Resenstein

Rozensztyn (1946)

Różeniec (1947)

Rożensztyn (1947)

Różewiec (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Rosenthal Gut

Rosenhof

Różanka Dwór (1951)

dawny dwór, przysiółek wsi Dąbrówka Polska, w gm. Banie Mazurskie

Rossossen

Jü rgenhof

Rososze (1951)

 

Rossosser Spitze (1928)

Eibenburger Spitze (1938)

Czubatka

pagórek na północ od osady Rososze i na zachód od wsi Dąbrówka

Rothes Fliess (1928)

 

Czerwona Struga

strumyk, prawy dopływ strumienia Czernika (Czarnej Strugi), dopływu jez. Łaźno

Rothof

 

Rutki (1946)

Czerwony Dwór (1947, 1951)

dawne wybudowanie, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Sü denort (1939)

Suedenort

Zacich (1947)

Zacisz (1951)

leśniczówka na północ od wsi Radzieje, w gm. Węgorzewo

Sackautschen

Sakautschen

Zakautschen

Tsaukautschen

Sokollischen

Gross Sakautschen (1540, 1613, 1937)

Grosssackau (1939)

Zakałcze Wielkie (1946, 1951)

Sokolice (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Sagona

Sperling (1566)

Sogona

Schoyonn

Zagonn

Sporysze

Wróble

Wróbel (1951)

dawny dwór wraz z kompleksem osadniczym, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Sakautschen

Sackautschen

Zakautschen

Tsaukautschen

Sokollischen

Gross Sakautschen (1540, 1613, 1937)

Grosssackau (1939)

Zakałcze Wielkie (1946, 1951)

Sokolice (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Salpaczikno See

Plötzen See (1938)

Zapłociczno

Zaplocicno

dawniejsze jezioro, teraz bagno, na południe od wsi Radzieje

Salpen (1939)

Sobiechswolle (1562)

Sobiechswohl

Sobjechen

Sobiechen (1937)

Sobiechy (1951)

wieś w gm. Budry

Sand Berg (1928)

 

Piaskowa Góra

pagórek, ok. 1,5 km na północ od wsi Dąbrówka

Sanden (1939)

Launingken (1937)

Ołownik (1951)

wieś i osada w gm. Budry

Sandener Wald (1938)

Launingker Hütten Wald (1928)

Ołownicki Las

Piecuch

las ok. 3 km na północny � zachód od majątku Ołownik

Sandenfelde

Friedrichsfelde

Pochwałki (1951)

dawny dwór na północny - wschód od wsi Olszewo Węgorzewskie, dawniej w pow. darkiejmskim, obecnie osada w gm. Budry

Sandhof (przed 1630, 1907)

 

Rydzówka Mała (1951, 1994)

Piaski (1994)

dawny folwark w gm. Węgorzewo

Sanssouci

   

część miasta Węgorzewo

Sapallen

Neugranden (1571)

Matzapallen (1576)

Ostau

Sapałówka (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Sapine Fluss (1938)

Sapinen Fliess (1928)

Sapina

strumyk, łączy jeziora Gołdopiwo, Wilkus, Brżąs i Pozezdrze z jez. Stręgiel

Sapinen Fliess (1928)

Sapine Fluss (1938)

Sapina

strumyk, łączy jeziora Gołdopiwo, Wilkus, Brżąs i Pozezdrze z jez. Stręgiel

Sargey

Zargen

Szarek (1951)

osada leśna w Lasach Skalisckich, w gm. Banie Mazurskie

Saurnickeim

Benkheim (1561)

Bendtkeim

Bengheim

Bienekem

Bianiz (1651)

Bianitz

Bienenkem

Saurnickheim

Saurnicken

Bąkowo (1946)

Banie (1946)

Banie Mazurskie

Bania

wieś gminna, kościelna

Saurnicken

Benkheim (1561)

Bendtkeim

Bengheim

Bienekem

Bianiz (1651)

Bianitz

Bienenkem

Saurnickheim

Saurnickeim

Bąkowo (1946)

Banie (1946)

Banie Mazurskie

Bania

wieś gminna, kościelna

Saurnickheim

Benkheim (1561)

Bendtkeim

Bengheim

Bienekem

Bianiz (1651)

Bianitz

Bienenkem

Saurnickeim

Saurnicken

Bąkowo (1946)

Banie (1946)

Banie Mazurskie

Bania

wieś gminna, kościelna

Sawadden (1679)

Gross Budschen (przed 1599)

Nojehnen

Schwadden

Sawatten (1907)

Gross Sawadden

Gross Sawatten (1907)

Klein Sawadden

Klein Sawatten (1907)

Budzie (1947)

Budzewo (1947, 1951)

wieś w gm. Budry

Sawadden (1679, 1937)

Herbsthausen A (1939)

Zawady (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Sawatten (1907)

Gross Budschen (przed 1599)

Nojehnen

Sawadden (1679)

Schwadden

Gross Sawadden

Gross Sawatten (1907)

Klein Sawadden

Klein Sawatten (1907)

Budzie (1947)

Budzewo (1947, 1951)

wieś w gm. Budry

Schä ferei

Schaeferei

Sperling

Neusass

Owczarnia (1946)

Nowiny (1947) Owczary (1951)

dawny folwark, obecnie część wsi Banie Mazurskie

Schö nbrunn

Schoenbrunn

Szambrun (1946)

Maciejki (1947)

Maćki (1951)

dawne wybudowanie, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Schö nbund

Schoenbund

Ziemianki (1951)

dawna wieś, obecnie kolonia w gm. Banie Mazurskie

Schaeferei

Schä ferei

Sperling

Neusass

Owczarnia (1946)

Nowiny (1947) Owczary (1951)

dawny folwark, obecnie część wsi Banie Mazurskie

Schanz Berg (1928, 1940)

 

Grodzisko

góra, ok. 3 km na wschód od miasta Węgorzewo, w Węgorzewskim Lesie

Schanzenhö h

 

Stare Gajdzie (1951)

osada w gm. Banie Mazurskie

Scharwerksdorf (1441)

Grieslack (1441)

Griselauken (1441)

Gryzławki (1951)

przysiółek w gm. Kruklanki

Schiefer Berg (1928, 1940)

 

Krzywa Góra

góra w Boreckich Lasach, na północny � zachód od jez. Wolisko

Schikorra

Gembalken (1562)

Gembalofken

Gębałówka (1947) Gębałka (1946, 1947, 1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Schilf See (1938)

Czarny See

Czarne Jezioro

Carne Jezioro

jezioro między jez. Kruklin a wsią Żywki

Schlepke See (1927)

 

Ślepek

jezioro ok. 1 km na południe od wsi Żywki

Schleuse

 

Śluza (1951)

osada leśna należąca do sołectwa Miczuły w gm. Banie Mazurskie

Schloss Berg

 

Zamkowa Góra

pagórek przy wsi Zabrost Wielki, nad rzeką Węgorapą

Schloss Berg

 

Grodzisko

pagórek, ok. 0,7 km na północ od majątku Tarławki

Schloss Berg (1928)

Mons Grodzysko (1769)

Grodzysko (1908)

Grodzisko

góra przy południowo � zachodnim końcu wsi Grodzisko

Schlossberg (1925)

Heidenberg (1566)

Grodzisko (1907)

Grodzisken (1924)

Heidenberg I (1939)

Heidenberg A

Grodzisko (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Schluff Berg (1938)

Ilowo Berg (1928)

Iłowa Góra

Jiłowa Góra

góra w Boreckich Lasach, ok. 2 km na zachód od jez. Wolisko

Schmollak See

Pech See (1938)

Smo1ak

jezioro w Jakunoweckim Zagajniku, na południowy � wschód od jez. Biała Kuta

Schobin (1564/5)

Szabiener See (1928)

Lauter See (1938)

Żabińskie Jezioro

Żabin

jezioro przy wsi Żabin

Schoenbrunn

Schö nbrunn

Szambrun (1946)

Maciejki (1947)

Maćki (1951)

dawne wybudowanie, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Schoenbund

Schö nbund

Ziemianki (1951)

dawna wieś, obecnie kolonia w gm. Banie Mazurskie

Schopauen

Schupowen (1566, 1937)

Schuppau (1939)

Schuppau

Czupowo (1951)

dawny dwór, kolonia wsi Gryżewo w gm. Banie Mazurskie

Schoyonn

Sperling (1566)

Sagona

Sogona

Zagonn

Sporysze

Wróble

Wróbel (1951)

dawny dwór wraz z kompleksem osadniczym, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Schöne Aussicht (1928)

 

Żabińska Góra

Widok

góra na północ od jez. Żabińskiego

Schupowen (1566, 1937)

Schuppau (1939)

Schopauen

Schuppau

Czupowo (1951)

dawny dwór, kolonia wsi Gryżewo w gm. Banie Mazurskie

Schupower Berg (1928)

 

Czupowska Góra

pagórek na wschód od wsi Czupowo

Schupower See (1881)

Stiller See (1928, 1939)

Czupowskie Jezioro

jezioro na północny � wschód od wsi Czupowo

Schuppau

Schupowen (1566, 1937)

Schuppau (1939)

Schopauen

Czupowo (1951)

dawny dwór, kolonia wsi Gryżewo w gm. Banie Mazurskie

Schuppau (1939)

Schupowen (1566, 1937)

Schopauen

Schuppau

Czupowo (1951)

dawny dwór, kolonia wsi Gryżewo w gm. Banie Mazurskie

Schwadden

Gross Budschen (przed 1599)

Nojehnen

Sawadden (1679)

Sawatten (1907)

Gross Sawadden

Gross Sawatten (1907)

Klein Sawadden

Klein Sawatten (1907)

Budzie (1947)

Budzewo (1947, 1951)

wieś w gm. Budry

Schwarze Fliess (1921)

Schwarzer Fluss (1928, 1940)

Czernik

Carna Struga

strumyk, dopływ jez. Łaźno, od zachodu

Schwarze Kutte (1928, 1940)

Grumme Kutten (1595)

Czarna Kuta

Carna Kuta

jezioro na południe od wsi Kuty

Schwarzer Fluss (1928, 1940)

Schwarze Fliess (1921)

Czernik

Carna Struga

strumyk, dopływ jez. Łaźno, od zachodu

Schwarzes Fliess

 

Czarna Struga

Carna Strugja

strumyk, łączący jez. Żywki z jez. Kruklin

Schwarzstein

 

Czernica (1951)

dawne wybudowanie

Schwentainer See

Swynteseiten (1340) Swynteseyte (1340)

Schwentze (1478)

Rehlador See

Schwenzait See (1928, 1940)

Święcajty, Świéncajt

jezioro, wschodnia odnoga jez. Mamry

Schwenten (1939)

Schwintz (przed 1410)

Schwyntz

Ogonicken

Ogonken (1937)

Ogonki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Schwentener See (1938)

Jes See

Jeż

Jez

jezioro ok. 2,5 km na południowy � wschód od wsi Ogonki, po prawej stronie szosy z Pozezdrza do Węgorzewa

Schwentze (1478)

Swynteseiten (1340)

Swynteseyte (1340)

Schwentainer See

Rehlador See

Schwenzait See (1928, 1940)

Święcajty, Świéncajt

jezioro, wschodnia odnoga jez. Mamry

Schwenzait See (1928, 1940)

Swynteseiten (1340) Swynteseyte (1340)

Schwentze (1478)

Schwentainer See

Rehlador See

Święcajty, Świéncajt

jezioro, wschodnia odnoga jez. Mamry

Schwintz (przed 1410)

Schwyntz

Ogonicken

Ogonken (1937)

Schwenten (1939)

Ogonki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Schwyntz

Schwintz (przed 1410)

Ogonicken

Ogonken (1937)

Schwenten (1939)

Ogonki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Sdorkowen (1937)

Darkau

Dorkau (1939)

Zdorkowo (1951)

osada

Seeben gros (1595)

Dargist (1576)

Revier See (1904)

Dargiss See

Siewener See (1928, 1940)

Żywy

Zywskie Jezioro

jezioro na północ od wsi Żywy

Seeben klein (1595)

Siewker See (1928, 1940)

Żyweckie Jezioro Żywek

Zyweckie Jezioro

jezioro na wschód od wsi Żywki

Seehagen (1939)

Eszerienen (1937)

Jezierzyny (1951)

dawna wieś, obecnie część wsi Ściborki w gm. Banie Mazurskie

Seehausen (1928)

Jeziorowsken (1570)

Jesziorowsken (1926)

Jeziorowskie (1951)

wieś w gm. Kruklanki

Seeheim (1930, 1939)

Thö richthof (1928)

Jeziorzyny (1994)

dawny majątek na północ od wsi Kal

Seehof (1920)

Sklodowen (1937)

Kloden (1939)

Skłodowo (1951)

dawna osada, przysiółek wsi Harsz w gm. Pozezdrze

Seewert

   

majątek w pobliżu wsi Kal

Senfft (1907)

Senft

 

dawny majątek na wschód od wsi Budzewo

Senft

Senfft (1907)

 

dawny majątek na wschód od wsi Budzewo

Senfter Kanal (1938)

Struskikanal (1899)

Strużka

kanał, prawy dopływ rzeki Węgorapy, odwadnia Zalewne Łąki

Serminnen

Siurminnen

Surminnen

Surminy (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Serwillen (1416, 1907)

 

Surwiły

Surwile (1994)

wieś, w 1907 r. w pow. kętrzyńskim (rastemborskim), włączona przed 1939 do pow. węgoborskiego, obecnie w gm. Węgorzewo

Siewen (1540)

Gross Sieben

Sybenn

Żywy (1951)

wieś w gm. Kruklanki

Siewener Fliess

 

Żywska Struga

Zywska Strugja

strumyk, łączący jez. Żywy z jez. Sołtmany

Siewener See (1928, 1940)

Dargist (1576)

Seeben gros (1595)

Revier See (1904)

Dargiss See

Żywy

Zywskie Jezioro

jezioro na północ od wsi Żywy

Siewken (1557)

Klein Sieben

Neusieben

Żywek (1946, 1947)

Żywki (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Kruklanki

Siewker Fliess

 

Żywecka Struga

Zywecka Strugja

strumyk łączący jez. Sołtmany z jez. Kruklin poprzez jez. Żywe

Siewker See (1928, 1940)

Seeben klein (1595)

Żyweckie Jezioro Żywek

Zyweckie Jezioro

jezioro na wschód od wsi Żywki

Simanowizna

Klein Guja (1406)

Guja Mała (1946, 1947)

Szymanowizna (1947, 1951)

dawny dwór