A A+ A++ K K K K
Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum

Nazwa niemiecka lub występująca w źródłach niemieckojęzycznych

Inne nazwy niemieckie lub występujące w źródłach niemieckojęzycznych

Nazwy polskie

Charakterystyka

Neukermenau (1939)

Fritzenau (1939)

Alt Kermuschienen (1937)

Kermenau (1939)

Neu Kermuschienen (1937)

Adlig Kermuschienen (1937)

Kiermużyn Szlachecki

Kiermużyn Stary

Kiermużyn Nowy

Kiermuszyny Wielkie

dawny rozległy majątek, obecnie pozostał jeden budynek, w gm. Banie Mazurskie

Neumeiten (1559)

Numeiten

Okowizna (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Pozezdrze

Neusass

Schaeferei

Schä ferei

Sperling

Owczarnia (1946)

Nowiny (1947) Owczary (1951)

dawny folwark, obecnie część wsi Banie Mazurskie

Neusass

Klein Sakautschen (1937)

Kleisackau (1939)

Zakałcze Małe

 

Neusieben

Siewken (1557)

Klein Sieben

Żywek (1946, 1947)

Żywki (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Kruklanki

Nojehnen

Gross Budschen (przed 1599)

Sawadden (1679)

Schwadden

Sawatten (1907)

Gross Sawadden

Gross Sawatten (1907)

Klein Sawadden

Klein Sawatten (1907)

Budzie (1947)

Budzewo (1947, 1951)

wieś w gm. Budry

Nomaitfliess

Nemat

 

rzeka w pobliżu wsi Kal

Nonnenberg

 

Mniszki (1951)

osada w gm. Budry

Nori Berg (1928, 1940)

 

Nory

góra w Boreckich Lasach, ok. 2,5 km na północny � zachód od jez. Wolisko

Nowinnen

Naujehnen

Neuengrund

Nowa Wieś (1946)

Nowiny

kolonia wsi Kierzki w gm. Banie Mazurskie

Numeiten

Neumeiten (1559)

Okowizna (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Pozezdrze

Oberhopfen

 

Mażucie (1951)

osada w gm. Gołdap

Oddei See (1938)

Oddey See

Odej

Odoj

jezioro na południowy � wschód od wsi Ogonki

Oddey See

Oddei See (1938)

Odej

Odoj

jezioro na południowy � wschód od wsi Ogonki

Ogonicken

Schwintz (przed 1410)

Schwyntz

Ogonken (1937)

Schwenten (1939)

Ogonki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Ogonken (1937)

Schwintz (przed 1410)

Schwyntz

Ogonicken

Schwenten (1939)

Ogonki (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Olschö wen (1937)

Olschoewen

Kanitz (1939)

Olszewo (1946)

Olszewo Węgorzewskie (1951)

wieś kościelna w gm. Budry

Olschoewen

Olschö wen (1937)

Kanitz (1939)

Olszewo (1946)

Olszewo Węgorzewskie (1951)

wieś kościelna w gm. Budry

Opalona Berg

Öl Berg (1938)

Opalona Góra

góra ok. 1,5 km na południe od wsi Piłaki Wielkie

Orlowen (1937)

Adlersdorf (1939)

Ahrau

Orłowo (1951)

wieś w gm. Wydminy

Ostau

Neugranden (1571)

Matzapallen (1576)

Sapallen

Sapałówka (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Banie Mazurskie

Ostkehmen

 

Osieki (1951)

wieś w gm. Gołdap

Ostrow

 

Ostrów

półwysep między jez. Pniewskim a jez. Mamry, na południe od strumyka łączącego obydwa jeziora

Osziniec

 

Osiniec

las na zachód od osady Zakałcze Małe, przy Skaliskim Borze

Öl Berg (1938)

Opalona Berg

Opalona Góra

góra ok. 1,5 km na południe od wsi Piłaki Wielkie

Pappiollen

Popiollen (1558, 1937) Albrechtswiesen (1939)

Popioły (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Budry

Paschä ken

Paschaeken

Pasieki (1951)

dawne wybudowanie

Paschaeken

Paschä ken

Pasieki (1951)

dawne wybudowanie

Pass (1558)

Pristanien (1937)

Passdorf (1939)

Przystań (1951)

dawny dwór, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Pass (1558)

Staffken

Stawken (1937)

Staken (1939)

Stawki (1951)

dawny dwór, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Pass (1558)

Staffken

Stawken (1937)

Staken (1939)

Stawki (1951)

dawny dwór, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Passdorf (1939)

Pass (1558)

Pristanien (1937)

Przystań (1951)

dawny dwór, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Passdorf Bucht (1938)

Pristanien Bucht

Pristanien See (1928)

Przystań

zatoka, północno � zachodnia odnoga jez. Mamry, przy majątku Przystań

Paulshof

 

Pawłówko (1951)

dawny dwór

Paulswalde (1563)

Paulswolle

Paulswohl

Pawlowen

Pawlikowen

Pawłowo (1951)

wieś w gm. Budry

Paulswohl

Paulswalde (1563)

Paulswolle

Pawlowen

Pawlikowen

Pawłowo (1951)

wieś w gm. Budry

Paulswolle

Paulswalde (1563)

Paulswohl

Pawlowen

Pawlikowen

Pawłowo (1951)

wieś w gm. Budry

Pawlikowen

Paulswalde (1563)

Paulswolle

Paulswohl

Pawlowen

Pawłowo (1951)

wieś w gm. Budry

Pawlowen

Paulswalde (1563)

Paulswolle

Paulswohl

Pawlikowen

Pawłowo (1951)

wieś w gm. Budry

Pech See (1938)

Schmollak See

Smo1ak

jezioro w Jakunoweckim Zagajniku, na południowy � wschód od jez. Biała Kuta

Perchan

Skwarrainsel

Skwara

półwysep wrzynający się w jez. Wydmińskie, od strony północno � wschodniej, ok. 1 km na wschód od wsi Sucholaski

Perlen (1558)

Perlswalde

Alt Perlswalde (od 1778)

Neu Perlswalde (od 1778)

Perły (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Perlswalde

Perlen (1558)

Alt Perlswalde (od 1778)

Neu Perlswalde (od 1778)

Perły (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Perschke See (1921, 1938)

 

Perszk

dawniejsze jezioro, teraz bagno, ok. 2,5 km na południowy � zachód od wsi Radzieje

Peterkeim (1939)

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Petrellskehmen

Petrellkehmen

Treugenfliess (1545, 1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Peters Berg

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Peterkeim (1939)

Peterllskehmen

Petrellkehmen

Treugenfliess (1545, 1939)

Piotrowa Góra

pagórek na północ od wsi Olszewo

Petersberg

 

Piotrówek (1947)

Piotrówko (1951)

dawne wybudowanie na północ od wsi Olszewo Węgorzewskie, obecnie przysiółek w gm. Budry

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Petrellskehmen

Petrellkehmen

Treugenfliess (1545, 1939)

Peterkeim (1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Petrellkehmen

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Petrellskehmen

Peterkeim (1939)

Treugenfliess (1545, 1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Petrellskehmen

Petrellen (1627, 1937)

Pietrellen

Peterkeim (1939)

Petrellkehmen

Treugenfliess (1545, 1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Pfeil

Buddern F.H.

Pełzaki (1947)

Strzała (1951)

leśniczówka

Pietrellen

Petrellen (1627, 1937)

Petrellskehmen

Petrellkehmen

Treugenfliess (1545, 1939)

Peterkeim (1939)

Piotrowo (1994)

Piotrków

Pietrele (1951)

Pietraszki (1951)

osada w gm. Budry

Pietzarken (1930)

Gehlingen (1529)

Piezarken (1627)

Bergensee (1932)

Pieczarki

wieś w gm. Pozezdrze

Pietzarker See

Grosser Dgall See (1928)

Grosser Gall See (1938, 1940)

Dgał Wielki

Dgał

jezioro na północny - zachód od wsi Pieczarki

Piezarken (1627)

Gehlingen (1529)

Pietzarken (1930)

Bergensee (1932)

Pieczarki

wieś w gm. Pozezdrze

Pillacken

Gross Pillacken (1549, 1922)

Gross Pillarken

Gross Pillaycken

Pillarken

Steinwalde (1924)

Piłaki Wielkie (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Pillacker Berge (1928, 1940)

 

Piłaki

Pjilackie Góry

wzgórze na południe i na południowy � wschód od wsi Piłaki Wielkie

Pillacker Fliess

Linden- und Albrechtswiesen Graben (1938)

Popioller Graben

Steinwalder Fliess

Piłaka (1882)

Pjiłacka Strugja

strumyk, lewy dopływ rzeki Gołdapy, wypływa na zachód od wsi Piłaki Wielkie

Pillarken

Gross Pillacken (1549, 1922)

Gross Pillarken

Gross Pillaycken

Pillacken

Steinwalde (1924)

Piłaki Wielkie (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Pilsach (1907)

   

dawny majątek na północ od wsi Budry

Pilwe (1437)

 

Pilwa (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Pilwe (1437)

Pilwer See

Pilwa (1882)

jezioro, zachodnia odnoga jez. Dobskiego, przy majątku Pilwa

Pilwer See

Pilwe (1437)

Pilwa (1882)

jezioro, zachodnia odnoga jez. Dobskiego, przy majątku Pilwa

Pilwer Wald

 

Pilwski Las

las, ok. 2,5 km na północny � zachód od wsi Radzieje

Piontken (1937)

Waldkerme (1939)

Piątki (1951)

wieś w dawnym pow. darkiejmskim

Planckenn (1564/5)

Uszblenker See (1928) Blinker See (1938)

Błyszczące Jezioro

jezioro przy wsi Zajeziory

Plötzen See (1938)

Salpaczikno See

Zapłociczno

Zaplocicno

dawniejsze jezioro, teraz bagno, na południe od wsi Radzieje

Poganteninseln (1940)

 

Poganckie Kępy

grupa wysepek na jez. Dargin, na północ od osady Poganty

Pogantensteine

 

Poganckie Głazy

miejsce kamieniste na jez. Dargin, w pobliżu Poganckich Kęp

Pollack (der)

 

Polskie Rozstaje

skrzyżowanie dróg w Skaliskim Borze, ok. 1,5 km na północny � wschód od osady leśnej Śluzy

Polnisch Dombrowken (1563, 1903)

Talheim (1905)

Dąbrówka Polska (1951)

wieś i dawny dwór, obecnie wieś i osada w gm. Banie Mazurskie

Popiollen (1558, 1937)

Pappiollen

Albrechtswiesen (1939)

Popioły (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Budry

Popioller Graben

Linden- und Albrechtswiesen Graben (1938)

Pillacker Fliess

Steinwalder Fliess

Piłaka (1882)

Pjiłacka Strugja

strumyk, lewy dopływ rzeki Gołdapy, wypływa na zachód od wsi Piłaki Wielkie

Possessern (1627)

Grossgarten (1543)

Gross Garten

Pozezdrze (1951)

Pozedrze

wieś gminna, kościelna

Possessern See (1928)

Presister (1340)

Possiesser See (1543)

Grossgartener See (1938, 1940)

Pozezdrze

jezioro na wschód od wsi Pozezdrze

Possiesser See (1543)

Presister (1340)

Possessern See (1928)

Grossgartener See (1938, 1940)

Pozezdrze

jezioro na wschód od wsi Pozezdrze

Presister (1340)

Possiesser See (1543)

Possessern See (1928)

Grossgartener See (1938, 1940)

Pozezdrze

jezioro na wschód od wsi Pozezdrze

Primsdorf (1939)

Prumsdorf (1435)

Prinowen (1937)

Nowiny (1946)

Prynowo (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Prinowen (1937)

Prumsdorf (1435)

Primsdorf (1939)

Nowiny (1946)

Prynowo (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Pristanien (1937)

Pass (1558)

Passdorf (1939)

Przystań (1951)

dawny dwór, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Pristanien Bucht

Pristanien See (1928)

Passdorf Bucht (1938)

Przystań

zatoka, północno � zachodnia odnoga jez. Mamry, przy majątku Przystań

Pristanien See (1928)

Pristanien Bucht

Passdorf Bucht (1938)

Przystań

zatoka, północno � zachodnia odnoga jez. Mamry, przy majątku Przystań

Prumsdorf (1435)

Prinowen (1937)

Primsdorf (1939)

Nowiny (1946)

Prynowo (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Przerwanken (1549, 1906)

Spitzenort

Spitzing

Spitzingen

Wiesental (1908)

Przerwanki (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Przerwanker See

Kosziolleck See

Wiesentaler See

Kociołek

dawniejsze jezioro, teraz bagno na północ od wsi Przerwanki

Przytullen (1937)

Kutten

Kleinkutten (1569, 1939)

Klein Kutten

Przytuły (1951)

dawny dwór i wieś, obecnie wieś w gm. Pozezdrze

Przytullen Bruch (1921)

Stobbener Bruch (1938)

Przytuły

bagno w Wielkim Lesie, ok. 1,5 km na północny � zachód od majątku Pniewo

Przytuller See

Tieffe Kutten (1595)

Tiefe Kutte (1928, 1940)

Głęboka Kuta

Przytulskie Jezioro

jezioro na zachód od wsi Kuty, podchodzi pod wieś Przytuły

Purwin See

 

Purwin

Purjin

jezioro ok. 1,3 na północ od wsi Żabinki

Pyramiden Insel (1940)

 

Mała Kępa

Piramida

wysepka na jez. Mamrach, na południowy � wschód od wyspy Upałty

Rö ssau

Resau (1404)

Rehsau

Rydzówka (1946, 1947, 1951)

Rydzówka Wielka (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Radtkehmen

 

Radkiejmy (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Banie Mazurskie

Rafda (1928, 1940)

Goy (1326)

Reaude (1450)

Blindowa (1921)

Guja Bach

Rehsauschen Flusse

Rawda

Błędawa

Gujska Struga

strumyk, łączący jez. Rydzówka z jez. Oświn

Raude (1595)

Reude (1326)

Rawde (1406)

Raudefliess (1928, 1939)

Rauda

strumyk, dopływ jez. Oświn od strony wschodniej

Raudefliess (1928, 1939)

Reude (1326)

Rawde (1406)

Raude (1595)

Rauda

strumyk, dopływ jez. Oświn od strony wschodniej

Raudensee (1939)

Wessolowen (1406)

Gross Wessolowen (przed 1630, 1937)

Klein Wessolowen (przed 1630, 1937)

Wesołowo (1951)

wieś

Raudingen

Raudischken (1907)

Raudyszki (1946)

Rudziszki (1951)

wieś w dawnym pow. gierdawskim, obecnie w gm. Węgorzewo

Raudischken (1907)

Raudingen

Raudyszki (1946)

Rudziszki (1951)

wieś w dawnym pow. gierdawskim, obecnie w gm. Węgorzewo

Rauher Berg

 

Kosmata Góra

góra ok. 1,5 km na południowy � wschód od wsi Grodzisko

Raulinshö fchen

Raulischhö fchen

Raulinshoefchen

Prynówko (1951)

wybudowanie - kolonia, obecnie w obrębie wsi Prynowo

Raulinshoefchen

Raulinshö fchen

Raulischhö fchen

Prynówko (1951)

wybudowanie - kolonia, obecnie w obrębie wsi Prynowo

Raulischhö fchen

Raulinshö fchen

Raulinshoefchen

Prynówko (1951)

wybudowanie - kolonia, obecnie w obrębie wsi Prynowo

Rawde (1406)

Reude (1326)

Raude (1595)

Raudefliess (1928, 1939)

Rauda

strumyk, dopływ jez. Oświn od strony wschodniej

Räuber Berg � (1938)

Gonza Gora (1928)

Gęsia Góra

góra w Boreckich Lasach, na północ od wsi Lipowo

Reaude (1450)

Goy (1326)

Blindowa (1921)

Guja Bach

Rafda (1928, 1940)

Rawda

Błędawa

Gujska Struga

strumyk, łączący jez. Rydzówka z jez. Oświn

Regulowken (1938)

Borkenwalde Gut

Regulówka (1946)

Regułówka (1951)

dawny dwór

Rehlador See

Swynteseiten (1340) Swynteseyte (1340)

Schwentze (1478)

Schwentainer See

Schwenzait See (1928, 1940)

Święcajty, Świéncajt

jezioro, wschodnia odnoga jez. Mamry

Rehsau

Resau (1404)

Rö ssau

Rydzówka (1946, 1947, 1951)

Rydzówka Wielka (1947)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Węgorzewo

Rehsauer See (1928, 1940)

Resow (1326)

Resaw (1595)

Resen

Rehsausee

Rydzówka

jezioro na północny � zachód od jez. Mamry, przy wsi Rydzówka

Rehsauer Wald

 

Rydzówecki Las

Rydzozoski Las

las wiejski na południe od jez. Osiek, obok Jezierskiego Boru

Rehsauschen Flusse

Goy (1326)

Reaude (1450)

Blindowa (1921)

Guja Bach

Rafda (1928, 1940)

Rawda

Błędawa

Gujska Struga

strumyk, łączący jez. Rydzówka z jez. Oświn

Rehsausee

Resow (1326)

Resaw (1595)

Resen

Rehsauer See (1928, 1940)

Rydzówka

jezioro na północny � zachód od jez. Mamry, przy wsi Rydzówka