Baner

Nazwa niemiecka lub występująca w źródłach niemieckojęzycznych

Inne nazwy niemieckie lub występujące w źródłach niemieckojęzycznych

Nazwy polskie

Charakterystyka

Haarschen (1550, 1937)

Harsen

Harszen

Haarzen

Haarssen

Haarszen (1935)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Haarschen See (1933, 1940)

Hars (1595)

Haarszen See (1928)

Grosser Haarszen See

Harsz

jezioro na północny - zachód od wsi Harsz

Haarssen

Harsen

Harszen

Haarzen

Haarszen (1935)

Haarschen (1550, 1937)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Haarszen (1935)

Harsen

Harszen

Haarzen

Haarssen

Haarschen (1550, 1937)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Haarszen See (1928)

Hars (1595)

Grosser Haarszen See

Haarschen See (1933, 1940)

Harsz

jezioro na północny - zachód od wsi Harsz

Haarzen

Harsen

Harszen

Haarssen

Haarszen (1935)

Haarschen (1550, 1937)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Hagenhorst

 

Jurkowo (1947)

Jurkówko (1951)

leśniczówka, przysiółek w gm. Kruklanki

Hars (1595)

Haarszen See (1928)

Grosser Haarszen See

Haarschen See (1933, 1940)

Harsz

jezioro na północny - zachód od wsi Harsz

Harsen

Harszen

Haarzen

Haarssen

Haarszen (1935)

Haarschen (1550, 1937)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Harszen

Harsen

Haarzen

Haarssen

Haarszen (1935)

Haarschen (1550, 1937)

Harszyn (1946)

Harz (1946)

Harsz (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Pozezdrze

Hartenstein (1939)

Doberschlag

Brosowen (1937)

Brzozowo (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Haskewinkel

 

Zajęczy Kątek

Zajączy Kątek

Zajency Kóntek

łąka przy wsi Radzieje

Haskewinkel (1921)

   

łąki na wschód od wsi Radzieje

Hassenstein

 

Kierzki Leśne (1951)

leśniczówka

Hauptzuleitungs Kanal (1928, 1939)

 

Kanał Dopływowy

kanał w systemie odwadniającym Skaliskiego Boru, odpływ z Kanału Brożajckiego do rzeki Węgorapy

Hegenwald

 

Zagajnik (1947)

Zagaj (1951)

leśniczówka

Hegewald (1907)

   

dawna osada na północnym brzegu jez. Gołdopiwo

Heidenberg (1566)

Grodzisko (1907)

Grodzisken (1924)

Schlossberg (1925)

Heidenberg I (1939)

Heidenberg A

Grodzisko (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Heidenberg I (1939)

Heidenberg (1566)

Grodzisko (1907)

Grodzisken (1924)

Schlossberg (1925)

Heidenberg A

Grodzisko (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Heidenberg II (1939)

Gassewen (1597)

Gassoewen

Gassö wen (1937)

Heidenberg B

Gasewo (1951)

Gąsewo (1980)

dawna wieś, obecnie część wsi Grodzisko

Heidenberg A

Heidenberg (1566)

Grodzisko (1907)

Grodzisken (1924)

Schlossberg (1925)

Heidenberg I (1939)

Grodzisko (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Heidenberg B

Gassewen (1597)

Gassoewen

Gassö wen (1937)

Heidenberg II (1939)

Gasewo (1951)

Gąsewo (1980)

dawna wieś, obecnie część wsi Grodzisko

Heinrichswalde

 

Wierzby (1951)

dawny dwór, obecnie część wsi Banie Mazurskie

Helenen Insel (1913, 1940)

Lippkeinsel

Łabędzia Wyspa

Lipka

wyspa przy brzegu południowo � wschodnim jez. Dobskiego

Herandstal (1939)

Bodschwingken (1937)

Boćwinka [gołdapska]

dawna wieś, obecnie część wsi Surminy, w gm. Banie Mazurskie

Herbsthausen A (1939)

Sawadden (1679, 1937)

Zawady (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Herbsthausen B (1939)

Mitzkowken (1612)

Mitschkowken (1937)

Mieczkówka (1947)

Mieczówka (1951)

dawna wieś, obecnie kolonia wsi Zawady w gm. Banie Mazurskie

Herbsthausen C (1939)

Budssisken

Budzisken (1713, 1937)

Budziska (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Heuwerder

 

Sienny Ostrów

wyspa w północno - zachodniej części jeziora Oświn

Heydtwalde (1871)

Budzisken (1868)

Budziska Leśne (1951)

leśniczówka, osada w gm. Banie Mazurskie

Heydtwalder Forst (1928, 1940)

Grosse Wildnuss (1614)

Budziskie Lasy

kompleks lasów na północ od Boreckich Lasów

Heydtwalder Teich

 

Budziskie Bagno

jezioro w Budziskich Lasach, na południe od wsi Budzisko

Hilpertswerder (1939)

Audinischken (1937)

Udyniszki

Audyniszki (1951)

kolonia wsi Rogale w gm. Banie Mazurskie, dawniej w pow. darkiejmskim

Hilpertswerder (1939)

Audinischken (1937)

Udyniszki

Audyniszki (1951)

kolonia wsi Rogale w gm. Banie Mazurskie, dawniej w pow. darkiejmskim

Hilpertswerder Berge (1938, 1939)

Audinischker Berge (1928)

Audyniskie Góry

wzgórze na południe od wsi Audyniszki

Hochsee (1939)

Zabienen

Zabinken (1713, 1937)

Zabinek

Żabinki (1946, 1951)

wieś w gm. Kruklanki

Hochseer See (1938, 1940)

Zabinker See (1928)

Żabinki

Zabinskie Jezioro

jezioro, północno - wschodnia odnoga jez. Gołdopiwo

Hohenbrü ck

 

Skup (1951)

osada w gm. Gołdap

Hohle Grund (1928)

 

Głucha Parowa

dolina nad Czarną Strugą, na zachód od wsi Rydzówka

Hopfenthal (1907)

 

Chmielewo (1951)

dawny folwark na wschód od wsi Kruklanki, osada w gm. Kruklanki

Hotel de Vibourg

   

dawna gospoda niedaleko osady Zbytki

Höllen Berg

 

Piekielna Góra

góra ok. 1 km na południowy - wschód od wsi Jakunówko

Höllen See

 

Piekiełko

Kociołek

jezioro ok. 1 km na południe od wsi Jakunówko

Ilme Fliess (1928, 1939)

Allmonia (1595)

Elme (1595)

Ilme Graben

Ilma

strumyk, prawy dopływ rzeki Oświny, zaczyna się na północ od wsi Nowe Góry

Ilme Graben

Allmonia (1595)

Elme (1595)

Ilme Fliess (1928, 1939)

Ilma

strumyk, prawy dopływ rzeki Oświny, zaczyna się na północ od wsi Nowe Góry

Ilmen (1928, 1940)

 

Ilmica

Ilmy

wysepka na jez. Kisajno, na południowy � zachód od majątku Sztynort

Ilowo Berg (1928)

Schluff Berg (1938)

Iłowa Góra

Jiłowa Góra

góra w Boreckich Lasach, ok. 2 km na zachód od jez. Wolisko

Jä gerhö he

 

Wzgórze Myśliwskie

wzgórze z dawną restauracją na północnym brzegu jez. Święcajty

Jü rgenhof

Rossossen

Rososze (1951)

 

Jü rgenshof (1939)

Jurgutschen (1540, 1937)

Jurgucie (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Budry

Jaggeln

Gagellen

Kleinzedmar (1939)

Jagły

Jagiele (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Jaggelner See (1928)

Zedmar See (1938)

Jagielskie Jezioro

jezioro na zachód od wsi Jagiele, obok jez. Żabińskiego

Jagotschen

Gleisgarben

Jagocie

Jedwabne

Jaguczyn

Jagoczany (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Banie Mazurskie

Jagotschen

 

Jagoczany Małe (1951)

dawne wybudowanie

Jagotschener Kalk Berge (1928)

 

Jagoczańskie Góry

wzgórze na północ od wsi Jagoczany

Jakunen (1565, 1939)

Willamowen

Jakunowken (1937)

Jakunówko (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Jakunenberg (1939)

Jakunowkenberg (1937)

Jakunowskie Góry (1946, 1947)

Ostre Góry (1947)

Jakunowska Góra (1951)

dawne wybudowanie, obecnie część wsi Jakunówko w gm. Pozezdrze

Jakuner Hegewald (1938, 1940)

Jakunowker Hegewald (1928)

Jakunowecki Zagajnik

Jekunowski Las

las między jeziorami Gołdopiwem, Krzywą Kutą i Wilkusem

Jakunowen (XVI w., 1928)

 

Daimlack (1438)

Daimelauken (1438)

Angertal (1930)

Jakunowo (1951)

dawny dwór, wieś w gm. Węgorzewo

Jakunowken (1937)

Willamowen

Jakunen (1565, 1939)

Jakunówko (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Jakunowkenberg (1937)

Jakunenberg (1939)

Jakunowskie Góry (1946, 1947)

Ostre Góry (1947)

Jakunowska Góra (1951)

dawne wybudowanie, obecnie część wsi Jakunówko w gm. Pozezdrze

Jakunowker Hegewald (1928)

Jakuner Hegewald (1938, 1940)

Jakunowecki Zagajnik

Jekunowski Las

las między jeziorami Gołdopiwem, Krzywą Kutą i Wilkusem

Janellen (1937)

Goldappe

Benkheim

Janele (1951)

część wsi Banie Mazurskie

Jes See

Schwentener See (1938)

Jeż

Jez

jezioro ok. 2,5 km na południowy � wschód od wsi Ogonki, po prawej stronie szosy z Pozezdrza do Węgorzewa

Jesziorowsken (1926)

Jeziorowsken (1570)

Seehausen (1928)

Jeziorowskie (1951)

wieś w gm. Kruklanki

Jeziorowsken (1570)

Jesziorowsken (1926)

Seehausen (1928)

Jeziorowskie (1951)

wieś w gm. Kruklanki

Johanneshof

Johannishof (1907)

Janówko (1951)

dawne wybudowanie, dzisiaj ,,wiejska�� część miasta Węgorzewo

Johannishof (1907)

Johanneshof

Janówko (1951)

wybudowanie - kolonia, dzisiaj część miasta Węgorzewo

Johannisthal

 

Janowo (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Gołdap

Jorken (1939)

Jorkowen (1937)

Jurkowo (1946)

Jurkowo Węgorzewskie (1951)

dawna wieś, obecnie osada w gm. Kruklanki

Jorkowen (1937)

Jorken (1939)

Jurkowo (1946)

Jurkowo Węgorzewskie (1951)

dawna wieś, obecnie osada w gm. Kruklanki

Jungfern Berg (1907, 1928, 1940)

 

Tarławecka Góra

Gajowa Góra

Góra Panien

Góra Dziewic

Dziewicza Góra

pagórek w Wielkim Lesie, ok. 1 km na zachód od majątku Tarławki, grodzisko

Jurgutschen (1540, 1937)

Jü rgenshof (1939)

Jurgucie (1951)

dawny dwór, obecnie osada w gm. Budry

Kä hl

Kehlen (1478)

Kaehl

Kehl

Kielno (1946)

Kal (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Kü hnort (1496)

Kienorth (1574)

Kuehnort

Kinort (1946, 1947)

Dziwiszewo (1951)

dawny folwark, obecnie w gm. Giżycko

Kaehl

Kehlen (1478)

Kä hl

Kehl

Kielno (1946)

Kal (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Kahlbergen See (1938)

Bimbinnek See (1927)

Bębenek

Bémbenek

jezioro ok. 2 km na południowy � wschód od wsi Kruklanki, między jez. Babka a jez. Brożówka

Kahles Bruch (1921, 1938)

 

Golizna

bagno w Wielkim Lesie ok. 2 km na północ od majątku Tarławki

Kalk Berg (1928, 1940)

 

Kalkowa Góra

pagórek ok. 3 km na północny - wschód od miasta Węgorzewo

Kaltes Wasser

Zimawoda Eiswasserfliess (1938)

Zimna Woda

strumyk, dopływ jez. Święcajty, wypływa przy wsi Pozezdrze

Kampchen

   

wyspa w północno - wschodniej części jez. Oświn

Kanitz (1939)

Olschoewen

Olschö wen (1937)

Olszewo (1946)

Olszewo Węgorzewskie (1951)

wieś kościelna w gm. Budry

Karlsberg (1907)

Carlsberg

Sapinek (1947)

Sapieniec (1951)

dawny dwór między jez. Piecek i jez. Pozezdrze, obecnie przysiółek w gm. Pozezdrze

Karlsfelde

Carlsfelde

Rodzisz (1947)

Karłowo [koło Krzywińskich] (1946, 1947)

Radziszewo (1951)

dawne wybudowanie, obecnie osada w gm. Pozezdrze

Karlshö h

Carlshö h

Karlshoeh

Kariusz (1947)

Sobin

dawne wybudowanie, obecnie część miasta Węgorzewo

Karlshoeh

Carlshö h

Karlshö h

Kariusz (1947)

Sobin

dawne wybudowanie, obecnie część miasta Węgorzewo

Karlshof

 

Carlshof

Alt Karlshof

Neu Karlshof

Karolewo (1947)

Drogolewo (1951)

Droglewo (1980)

dawny dwór, osada w gm. Budry

Karlswalde

Carlswalde (1907)

Karłowo [koło Rydzówki] (1946, 1947, 1951)

Rydzowska Wólka (1947)

dawny folwark, obecnie wieś w gm. Węgorzewo

Karpfen Teiche (1921, 1938)

 

Stawiska

Stajiska

dwa stawy ok. 1 km na północ od majątku Stawiska

Karpschin Bruch

 

Karpiny

Karpjiny

bagno na wschód od majątku Sztynort, przy jez. Kirsajty

Kartoffel Berg (1938)

 

Kartoflana Góra

wzgórze ok. 1 km na zachód od majątku Tarławki

Katzen Insel (1940)

 

Kocia Wyspa

Kocia Kępa

Kotowy Ostrów

wyspa w zachodniej części jez. Święcajty

Katzen See (1920)

Kotowi See

Kotowe Jezioro

jezioro ok. 1,5 km na południowy � wschód od wsi Ogonki

Katzenberge (1939)

Katzerowken (1937)

Kaczorówko (1951)

dawny folwark

Katzenberge (1939)

Katzerowen (1927)

Kaczorowo

dawna leśniczówka na północnym brzegu jez. Wydmińskiego w gm. Kruklanki

Katzerowen (1927)

Katzenberge (1939)

Kaczorowo

dawna leśniczówka na północnym brzegu jez. Wydmińskiego w gm. Kruklanki

Katzerowen (1937)

Gronden (1939)

Kaczorowo (1951)

dawny folwark, obecnie wieś w gm. Budry

Katzerowken (1937)

Katzenberge (1939)

Kaczorówko (1951)

dawny folwark

Kehl

Kehlen (1478)

Kaehl

Kä hl

Kielno (1946)

Kal (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Kehlen (1478)

Kaehl

Kä hl

Kehl

Kielno (1946)

Kal (1951)

wieś w gm. Węgorzewo

Kehlerwald

 

Kowale (1946)

Kalskie Nowiny (1951)

wieś w gm. Pozezdrze

Kehlerwiese

 

Kalskie Łąki (1951)

dawne wybudowanie na południowym brzegu jez. Święcajty

Kehlerwiesen (1928, 1940)

 

Kalskie Łąki

łąki między zatoką Bodma a jez. Harsz

Kellmienen

Tannenwinkel

Kielminy (1951)

dawny dwór w pow. darkiejmskim

Kermenau

 

Kiermuszyny Małe (1951)

kolonia w gm. Banie Mazurskie

Kermenau (1939)

Adlig Kermuschienen (1937)

Fritzenau (1939)

Alt Kermuschienen (1937)

Neu Kermuschienen (1937)

Neukermenau (1939)

Kiermużyn Szlachecki

Kiermużyn Stary

Kiermużyn Nowy

Kiermuszyny Wielkie

dawny rozległy majątek, obecnie pozostał jeden budynek, w gm. Banie Mazurskie

Kerschken

Kerseken

Wiśniewo (1945)

Kierzek (1946)

Kierzki (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Kerseken

Kerschken

Wiśniewo (1945)

Kierzek (1946)

Kierzki (1951)

wieś w gm. Banie Mazurskie

Kibitz Berg (1921, 1938)

   

wzgórze ok. 1,5 km na zachód od majątku Surwile

Kienorth (1574)

Kü hnort (1496)

Kuehnort

Kinort (1946, 1947)

Dziwiszewo (1951)

dawny folwark, obecnie w gm. Giżycko

Kirchen Weg (1928)

 

Kościelny Gościniec

droga wiodąca ze wsi Stare Eżergale do wsi Dąbrówka

Kirne (1326)

Kirno (1326)

Kirne(1326)

Steinorter Forst (1928, 1940)

Wielki Las

Sztynorckie Lasy

lasy na północ i na południowy � zachód od majątku Tarławki

Początek strony